Seans


15 Ağustos 2011 Pazartesi

Basit Regresyon Modeli

Regresyonun Anlamı


Regresyon analizi, ekonometrik çalışmalarda en çok kullanılan araçlardan birisidir. Regresyon analizi, bağımlı veya açıklanan değişken Y ile bağımsız veya açıklayıcı değişken X ( ya da X'ler) arasındaki ilişkiyi tanımlama ve bu ilişkinin derecesini hesaplama ile ilgilidir.
Regresyon analizi, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişki ile uğraşmakla birlikte; mutlaka bir nedensellik ilişkisi ifade etmez. Yani mutlaka bağımsız değişkenin sebep ve bağımlı değişkenin sonuç olduğu anlamına gelmez. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi iktisat teorisi tarafından doğrulanmalıdır. Örneğin, iktisat teorisi, diğer bütün değişkenler sabit tutulduğunda ( ceteris paribus) tüketim harcamalarını gelirin etkilediğini ortaya koymaktadır. Burada, değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisi bulunmakta olup; gelir sebep ve tüketim harcamaları sonuç olmaktadır.

Regresyon Analizinin Başlıca Amaçları:

  1. Bağımsız değişkenlerin verilen değerleri ile bağımlı değişken ortalama değerini tahmin etmek
  2. Bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişken üzerinde önemli bir etkiye sahip olup olmadığını araştırmak ( iktisat teorisini test etmek)
  3. Bağımsız değişkenlerin verilen değerleri ile bağımlı değişkenlerin ortalama değerini öngörmek veya gelecekte alacağı değeri tahmin etmek (forecast)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder